Okresná prokuratúra, Ružomberok

Okresná prokuratúra, Ružomberok

Podieľanie sa na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

poslať správu
poslať správu
Okresná prokuratúra, Ružomberok

Adresa Okresná prokuratúra, Ružomberok

Dončova 8
034 53 Ružomberok 1

Kontakt Okresná prokuratúra, Ružomberok

Intermet:
Telefón: 044 / 431 49 27
FAX: 044 / 432 74 77
JUDr. Milan Mikuláš, námestník okresnej prokurátorky
044 / 430 39 44
JUDr. Jana Badinková, okresná prokurátorka
044 / 430 39 43
SlovakiaTrade > Krajská prokuratúra, Žilina > Okresná prokuratúra, Ružomberok