Okresná prokuratúra, Žilina

Okresná prokuratúra, Žilina

Tvorba právnych predpisov. Podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality.

poslať správu
poslať správu
Okresná prokuratúra, Žilina

Adresa Okresná prokuratúra, Žilina

Moyzesova 20
011 56 Žilina 1

Kontakt Okresná prokuratúra, Žilina

Intermet:
Telefón: 041 / 562 09 89, 041 / 562 09 90
FAX: 041 / 562 55 20
JUDr. Ladislav Ľorko, námestník okresnej prokurátorky
041 / 562 09 89
JUDr. Marcel Gondžur, námestník okresnej prokurátorky
041 / 562 09 89
JUDr. Ingrid Šamajová, okresná prokurátorka
041 / 562 13 49
SlovakiaTrade > Krajská prokuratúra, Žilina > Okresná prokuratúra, Žilina